Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2013ΛΟΓΟΙ-ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ
 
ΛΟΓΟΣ ΔΥΟ ΜΕΓΕΘΩΝ

Το αποτέλεσμα της σύγκρισης  δύο μεγεθών που εκφράζεται ως κλάσμα ονομάζεται λόγος. Το κλάσμα αυτό έχει αριθμητή το ένα μέγεθος και παρονομαστή το άλλο.

Λόγος δύο μεγεθών
 
 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ
 
Όταν συγκρίνοντας δύο λόγους διαπιστώσουμε ότι είναι ίσοι μεταξύ τους, λέμε ότι αποτελούν αναλογία.

Από τους λόγους στις αναλογίες
 
ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ
Πολλαπλασιάζοντας "χιαστί" τους όρους μιας αναλογίας τα γινόμενα που προκύπτουν είναι ίσα.
 
Αναλογίες
 
ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΠΟΣΑ
 
Οι έννοιες που μπορούν να μετρηθούν και επομένως να εκφραστούν μεσυγκεκριμένο αριθμό λέγονται ποσά.
 
Υπάρχουν ποσά σταθερά, δηλαδή έχουν πάντοτε την ίδια τιμή και ποσά μεταβλητά, τα οποία μπορούν να πάρουν διάφορες τιμές.
 
Σταθερά και μεταβλητά ποσά
 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΣΑ
Δύο ποσά είναι ανάλογα, όταν οι τιμές του ενός προκύπτουν από τις τιμές του άλλου πολλαπλασιάζοντας κάθε φορά με έναν σταθερό αριθμό.
Στα ανάλογα ποσά ο λόγος των τιμών τους διατηρείται σταθερός.
 
Ανάλογα ποσά
 
ΛΥΝΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΣΑ
 
Τα προβλήματα με ανάλογα ποσά μπορούν να λυθούν με 3 τρόπους:
α.με αναγωγή στη μονάδα
β. με αναλογία
γ. με απλή μέθοδο των τριών.
                  
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΣΑ
 
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΝΑΝΑΛΟΓΑ Ή ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΠΟΣΑ
 
Λέγονται δύο ποσά, στα οποία, όταν πολλαπλασιάζεται η τιμή του ενός ποσού με έναν αριθμό, η αντίστοιχη τιμή του άλλου διαιρείται με τον αριθμό αυτό.
Στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά τα γινόμενα των αντίστοιχων τιμών είναι ίσα με έναν σταθερό αριθμό.
 
Αντιστρόφως ανάλογα ποσά
 
 
ΛΥΝΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΣΑ
 
ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ
ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ  
 
Πώς λύνουμε προβλήματα με αντιστρόφως ανάλογα ποσά
 
Η ΑΠΛΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΠΟΣΑ
 
Η απλή μέθοδος των τριών στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά
 
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου